بایگانی بخش گروه زبان عربی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

دوره دانش افزایی عربی ویژه اساتید

مرکز آموزش زبان دوره دانش افزایی عربی ویژه اساتید را برگزار می کند

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

معرفی بخش زبان‌ عربی

با توجه به نیاز و استقبال دانشجویان از فعالیت‌های جانبی و کمک آموزشی در عرصه‌ی یادگیری زبان با هدف افزایش توانایی زبانی آنان، برنامه ریزی مشخصی توسط بخش زبان عربی صورت پذیرفته است.  از این رو از همان آغاز، آشنایی و تسلط بر  زبان عربی، هم در حوزه‌ی دانش‌های زبانی و هم در ناحیه‌ی  مهارت‌های زبانی مورد تأکید مؤسسین دانشگاه خصوصاً ریاست فقید دانشگاه حضرت آیت الله مهدوی کنی(ره) بوده است.