بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ -

بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه امام صادق علیه السلام

بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه امام صادق علیه السلام

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

دوره علمی نجف اشرف

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

برنامه

img_yw_news
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸ -

دوره علمی مطالعاتی برهان