دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد- اخبار
اردوی علمی‌‌زیارتی مشکات مشهد مقدس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/3 | 
انجمن علمی‌ دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام هرساله دیدار با مراجع و علمای معروف حوزه و دانشگاه و بازدید از موسسات علمی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف علوم انسانی اسلامی را با عنوان «اردوی علمی‌‌زیارتی مشکات مشهد مقدس» با اهداف معرفی الگوی‌های علمی، ایجاد انگیزه و نشاط علمی و کسب فیض از محضر مراجع و علما را برای دانشجویان الهیات و غیر الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام در دستور کار خود دارد. در همین راستا انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام در دورۀ جدید خود بعد از دو سال وقفه در برگزاری حضوری «اردوی علمی‌زیارتی مشکات مشهد مقدس» به علت همه‌گیری ویروس منحوس کرونا، هشتمین دورۀ این اردو، با حضور بیش از ۹۵ نفر از دانشجویان علاقه‌مند رشته الهیات و غیر الهیات دانشگاه امام صادقعلیه السلام و با حضور اساتید و فارغ التحصیلان موفق رشته الهیات را در بازه زمانی ۲۶ لغایت ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برگزار نمود تا همان‌گونه که از نام دوره مشخص است، به منزلۀ چراغ راهی برای دانشجویان علاقه‌مند و مستعد باشد. در خور توجه است که در نهمین دورۀ «اردوی علمی‌زیارتی مشکات مشهد مقدس» دیدار با ۸ تن از مراجع و علمای حوزه علمیه مشهد مقدس از جمله دیدار با حضرت آیت الله حسینی طهرانی، آیت الله رضازاده، آیت الله سیدان، آیت الله اشرفی شاهرودی و... و بازدید از ۴ موسسه علمی‌پژوهشی مشهد مقدس از جمله دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدرسه عالی فقاهت، موسسه دانشوران و... بعمل آمد.
از جمله اهداف شاخص و مهم نهمین دورۀ «اردوی علمی‌زیارتی مشکات مشهد مقدس» می‌توان به این موارد اشاره کرد:
زیارت مزار مطهر حضرت امام رضاعلیه السلام و قبور مراجع و علمای عظام
دیدار با علما و اساتید معروف در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی جهت معرفی الگوهای علمی
بازدید از برخی از مؤسسات علمی‌پژوهشی و تلاش در جهت برقراری ارتباط با این مراکز
آشنایی با سنت حوزوی و ارتباط و تعامل دانشحویان با طلاب علوم دینی
آشنای با مسیر رشد علمی و افق فراروی دانشجوی الهیات دانشگاه امام صادقعلیه السلام
ایجاد انگیزه، نشاط علمی، فراهم کردن فضای صمیمانه و علمی میان دانشحویان
آشنایی با اهداف و کاربردهای سه گرایش رشته الهیات
برگزاری گعده‌های علمی با حضور اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان ممتاز جهت انتقال تجربیات و نیز بسترسازی علمی
شناسایی نیازها و زمینه‌های پژوهشی جدید و نیز چالش‌ها و کاستی‌های رشته الهیات
تبیین عمیق رشته الهیات و ترسیم غایت این مسیر برای تمامی دانشجویان به خصوص برای دانشجویان جدیدالورود
طرح شدن فضای کاربردی رشته الهیات در فضای علوم انسانی اسلامی 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد:
http://isu.ac.ir/find-12.1410.12016.fa.html
برگشت به اصل مطلب