دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد- رویداد و اطلاعیه‌ها
انتشار دوفصلنامه توسعه علوم انسانی توسط فرهنگستان علوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/7 | 
دوفصلنامه توسعه علوم انسانی به همت گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و با هدف تبیین جایگاه و شأن علوم انسانی و اجتماعی برای توسعه و پیشرفت کشور و تلاش در جهت توسعه این علوم، به صورت دو فصلنامه منتشر خواهد شد. صاحب امتیاز این مجله فرهنگستان علوم است.
برای اطلاعات بیشتر به سایت فرهنگستان (https://www.ias.ac.ir/index.php) بخش انتشارات - دوفصانامه «توسعه علوم انسانی» مراجعه کنید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد:
http://isu.ac.ir/find-12.1411.12739.fa.html
برگشت به اصل مطلب