دانشکده معارف اسلامی و حقوق- مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
جلسه شماره ۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها
۱- پیشنهاده پایان‌نامه آقای حسین مسعودی مرغملکی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «مسئولیت مدنی تزریق واکسن کرونا در فرض اختیاری و اجباری بودن تزریق» با راهنمایی دکتر مهدی محمدزاده و مشاوره دکتر احمدعلی قانع، مشروط به اصلاحات زیر به تصویب رسید: ۱- گستره موضوع علاوه بر تولید کننده به سایر عوامل تسری یابد. ۲- عنوان فصل نخست، به مفهوم شناسی و مبانی نظری و فصل سوم در فصل دوم یا سوم ادغام شود. ۳- فرضیه های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره های کوتاه نوشته شود. ۴- پیشنهاده متناسب با اصلاحات، زیر نظر استاد راهنما بازنویسی کلی شود.
۲- پیشنهاده پایان نامه آقای محمد امامی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «تعارض منافع در حقوق شرکت‌ها و راهکارهای پیشنهادی بر اساس نظریه استیمان در فقه و حقوق ایران» با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی و مشاوره دکتر سعید سیاه‌بیدی کرمانشاهی، مشروط به اصلاحات زیر به تصویب رسید: ۱- فرضیه‌های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره های کوتاه نوشته شود. ۲- نوع پژوهش، به صرفاً «نظری» اصلاح شود.
۳- پیشنهاده پایان نامه آقای علیرضا عزیزی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «تعیین حدود حق والدین بر منع فرزندان از حقوق و آزادی‌های متعارف؛ مطالعه موردی حضور در فضای مجازی» با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی و مشاوره دکتر میثم صداقت زاده، مشروط به اصلاح زیر به تصویب رسید: ۱- پیشنهاده و پلان، متناسب با اصلاح عنوان، بازنگری شود. ۲- فرضیه‌های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره های کوتاه نوشته شود.
۴- پیشنهاده رساله آقای حمیدرضا حبیبی (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «واکاوی نظریه نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان» به راهنمایی دکتر بهزاد پورسید و مشاوره دکتر علیرضا عالی‌پناه و دکتر طاهر حبیب‌زاده، مشروط به اصلاحات زیر به تصویب رسید: ۱- سوالات فرعی پژوهش اضافه شود. ۲- فرضیه‌های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال (اعم از اصلی و فرعی)، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره های کوتاه نوشته شود.
۵- پیشنهاده پایان نامه آقای سید محمدرضا موسوی‌یار (گرایش حقوق خصوصی) با عنوان «چالش های حقوقی رایج در خدمات مسافرت هوایی ایران و راهکارهای پیشنهادی (با اشاره‌ای بر اسناد بین‌المللی)» با راهنمایی دکتر طاهر حبیب‌زاده مشروط به اصلاحات زیر به تصویب رسید: ۱- سوالات اصلی و فرعی از هم تفکیک شود. ۲- فرضیه های پژوهش اصلاح شود؛ به ازای هر سوال (اعم از اصلی و فرعی)، فرضیه متناظر با آن، با استفاده از گزاره‌های کوتاه نوشته شود.

 توجه:
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پیشنهاده‌ی آن‌ها به تصویب شورای دانشکده به رسیده است:
- ثبت نهایی عنوان و پیشنهاده و ارسال تاییدیه به آموزش دانشگاه منوط به ارائه مدارک زیر است و بدیهی است مسئولیت عدم تحویل مدارک به عهده دانشجو خواهد بود:

  • تکمیل قسمت نوآوری پیشنهاده توسط استاد راهنما و اخذ امضای استاد راهنما و استاد مشاور
  • ارائه نسخه نهایی و اصلاح شده پیشنهاده مطابق با مصوبه شورای دانشکده
  • فایل pdf پیشینه ایران‌داک
  • فایل pdf گواهی ثبت پیشنهاده در ایران‌داک
  • کاربرگ امضا شده منشور اخلاق پژوهش

- سامانه پیشینه ایران‌داک: https://pishineh.irandoc.ac.ir
- سامانه ثبت پیشنهاده ایران‌داک: https://sabt.irandoc.ac.ir
- تعهدنامه منشور اخلاق پژوهش: https://doc.isu.ac.ir/download/61d3d3c89a7ef
- ایمیل آقای کریم‌پور کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده: 5karimpooorgmail.com

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و حقوق:
http://isu.ac.ir/find-15.303.12081.fa.html
برگشت به اصل مطلب