دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات- معاون آموزشی
معاون آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/17 | 
دکتر محمدصادق نصراللّهی 
 
محمد صادق نصراللهی | انجمن تخصصی کودک و رسانهانجمن تخصصی کودک و رسانه
 
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
  دانشیار دانشگاه امام صادق 
(علیه السّلام)

  عضو گروه فرهنگ و حکمرانی دانشکده
   دکترای تخصصی از دانشگاه امام صادق (علیه السّلام)


شرح وظایف معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی:
معاونت آموزشی وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت امور آموزشی را بر عهده دارد. نظارت برحسن اجرای مقررات
و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت
گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی، اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها و امور مربوط به اعضای هیات علمی
از دیگر وظایف این معاونت است.

برخی از وظایف و اختیارات این معاونت به شرح ذیل است:
  • تشکیل شورای آموزشی دانشکده
  • برنامه‌ریزی امور آموزشی
  • ابلاغ و پیگیری مصوبات آموزشی
  • نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزشی
  • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان
  • ارزیابی، بازنگری و به‌روزرسانی محتوای سرفصل‌های درسی
  • برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش‌افزایی
  • تهیه و ارائه گزارشهای رسمی در هر نیمسال از وضعیت آموزشی
  • ارائه گزارش‌های لازم به ریاست دانشکده درخصوص حوزه های تحت نظر
       
آدرس ایمیل:
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات:
http://isu.ac.ir/find-17.1748.6306.fa.html
برگشت به اصل مطلب