معاونت پژوهش و فناوری- اهم حوزه های پژوهشی دانشگاه
اقتصاد مقاومتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
کتاب ها:
 1. جستارهایی در اقتصاد مقاومتی (مدل مفهومی مقاوم سازی اقتصادی مبتنی بر ادبیات متعارف در تطبیق با اندیشه مقام معظم رهبری/پیغامی، عادل و همکاران
 2. جستارهایی در اقتصاد مقاومتی پایش تاب‌آوری فردی/پیغامی، عادل و سعدآبادی، علی‌اصغر و عظیمی، آرین
 3. جستارهایی در اقتصاد مقاومتی پایش اقتصاد پایدار/پیغامی، عادل و سعدآبادی، علی‌اصغر و مونا، پارسا
 4. جستارهایی در اقتصاد مقاومتی پایش تاب‌آوری سازمانی/پیغامی، عادل و سعدآبادی، علی‌اصغر و عظیمی، آرین
 5. جستارهایی در اقتصاد مقاومتی پایش ثبات اقتصاد کلان/پیغامی، عادل و سعدآبادی، علی‌اصغر و نوروزی کهرابی، شبنم
 6. جستارهایی در اقتصاد مقاومتی پایش آسیب‌پذیری سازمانی/پیغامی، عادل و سعدآبادی، علی‌اصغر و عظیمی، آرین
 7. جستارهایی در اقتصاد مقاومتی ضدشکنندگی اقتصادی/پیغامی، عادل و سعدآبادی، علی‌اصغر و نوروزی کهرابی، شبنم
 8. جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: تحریم‌های اقتصادی ایران/پیغامی، عادل و سمیعی‌نسب، مصطفی و سلیمانی، یاسر و سیدحسین‌زاده یزدی، سعید
 9. جستارهایی در اقتصاد مقاومتی: مقاوم‌سازی اقتصادی در ادبیات متعارف مبانی علمی و نظری جلد اول: تاب آوری و آسیب‌پذیری/ مترجمان: پیغامی، عادل و سمیعی‌نسب، مصطفی و سلیمانی، یاسر
 1. پایش اقتصاد مقاومتی/پیغامی، عادل، سعدآبادی، علی‌اصغر و عظیمی، آرین
 
پایان نامه ها:
 1. طراحی صکوک قابل عرضه در تامین مالی صادرات غیرنفتی کشور در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی  ( مطالعه موردی : بانک توسعه صادرات )
 2. الگوی تعبیه مفاهیم اقتصاد مقاومتی در کتب درسی مبتنی بر بند ۲۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی کتب درسی منتخب دوره متوسطه اول
 3. آسیب شناسی عملکرد و تبیین مؤلفه‌های نقشه راه مناطق آزاد تجاری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری قشم
 4. نگاشت شناختی معیارهای رتبه‌بندی بانک‌های جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد مقاومتی
 5. امکان سنجی اقتصادی استفاده از ابزار بانک انتقالی در حل معضل توقف بانکی در ایران مبتنی بر بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
 6. شناسایی عوامل اثرگذار بر تغییر رفتار مصرف کنندگان نسبت به کالای ملی با رویکرد بازاریابی اجتماعی در راستای اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: صنعت پوشاک مردانه ایران)
 7. بررسی رابطه کارایی بانک¬های توسعه ای و بازار های مالی و حقیقی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی بانک توسعه صادرات)
 8. تأثیر پدیده رانت جویی در سه شکل فساد، رشوه و لابی‌گری بر بهره‌وری (مطالعه موردی بنگاه‌های کوچک و متوسط استان تهران)  در راستای تحقق بندهای ۱۹ و ۲۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
 9. جایگاه فناوریهای نرم در صنایع خلاق و ارائه راهکارهای ارتقاء آن بهمنظور نیل به جایگاه برتر ایران در منطقه و جهان اسلام در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز
 10. الگوی مطلوب قیمت گذاری گاز طبیعی جهت خوراک صنایع پتروشیمی کشور  با رعایت موازین فقهی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
 11. دلالت های ناسیونالیسم اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف استراتژی اقتصاد مقاومتی
 12. تاثیر پیمان های پولی دو یا چند جانبه بر رفع آثار تحریم مالی در راستای اقتصاد مقاومتی
 13. چالش‌های تأمین‌مالی جمعی به عنوان روش تأمین‌مالی پروژه‌های نوآورانه و ارائه راهکارها با تأکید بر بندهای اول و دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
 14. شناسایی مؤلفه¬های راهبرد برون گرائی در چارچوب اقتصاد مقاومتی؛ مطالعۀ موردی: بازار روسیه
 15. سنجش ریسک سیستمی ناشی از شوک ارزی در بازارهای مالی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی
 16. اولویت بندی مسائل کلیدی مدیریت صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان در راستای تحقق اقتصادمقاومتی
 17. آسیب شناسی تاثیرسیاست خرید عمومی نوآوری بر حمایت از توسعه نوآوری ، تقویت تولید و اشتغال ملی با تاکید بر بند ۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ارائه راهبردهای سیاستی
 18. اولویت‌بندی صنایع بر مبنای اقتصاد مقاومتی (با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی)
 19. بررسی اثر تکانه‌های درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای ـ سرمایه‌ای به تفکیک بخشی: ارائه راهبردهایی برای یک الگوی مقاومتی
 20. تحلیل رفتارهای اقتصادی در اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی (مطالعه موردی مصرف و تولید)
 21. آسیب‌شناسی رویکردها و سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور و ارائه راهکارهایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی
 22. تبیین مفهومی اقتصاد مقاومتی و شاخص سازی و سنجش مقاومت‌پذیری اقتصاد ایران
 23. الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان در ایران
 24. تحلیل مقایسه‏ای مدل‏های مفهومی تاب‏آوری اقتصادی در عرصه اجتماع  و ارائه یک مدل مفهومی بر اساس اندیشه‏های مقام معظم رهبری
 25. الگوی بهینه تخصیص درآمدهای نفتی  به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  بر اساس قیود ارائه شده توسط نظریه اقتصاد مقاومتی
 26. شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی  از منظر اقتصاد مقاومتی
 27. نقش دولت در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در محور بهبود بهره وری آب کشاورزی
 28. شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانوار در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
 29. طراحی شبکه تأمین محصولات زراعی با تأکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
 30. آسیب‌شناسی صادرات محصولات پتروشیمی و ارائه راهکار جهت افزایش توان صادرات غیرنفتی در راستای بند ۱۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
 31. پوشش ریسک‌های خاص بانکی در ایران بر مبنای بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
 32. ارزیابی اقتصادی راه‌اندازی پالایشگاه‌های کوچک مقیاس در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
 33. شناسایی و اولویت‌بندی منطقه‌ای صنایع روستایی با تأکید بر  سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://isu.ac.ir/find-9.1525.4572.fa.html
برگشت به اصل مطلب