معاونت طرح و برنامه- دانشگاه امام صادق علیه السلام در جامعه
پیوند دانشگاه و جامعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/3 | 
دانشگاه امام صادق علیه السلام همواره بر این باور بوده است که نهاد دانشگاه در یک پیوند ناگسستنی با جامعه پیرامونی خود هم در عرصه ملی و هم در عرصه بین‌الملل، می‌تواند بالنده و استوار، در راستای پاسداشت منافع ملی در سنگر علم و فرهنگ، گام بردارد. این دانشگاه به عنوان نهادی علمی که در راستای توجه به نیازها و مسائل جامعه اسلامی پا به عرصه حیات گذاشته است، «تربیت نیروی انسانیِ» متخصص و متعهد در دو عرصه علمی و اجرایی برای انقلاب اسلامی را اصلی‌ترین هدف و کارکرد خود در نظر گرفته است. مجموعه دانشگاه تلاش کرده است فرایندها و فعالیت‌های خود را در جهت تحقق حداکثری این هدف، تنظیم کند. طبیعی است که تحقق این مهم در گرو ارتباط و تعامل با جامعه است.
ارتباط و تعامل دانشگاه با جامعه نیز گاه به معنای ارتباط با جامعه علمی و نخبگانی کشور و حضور حداکثری در آن است و گاه نیز به معنای تعامل دانشگاه با جامعه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... است. دانشگاه امام صادق علیه السلام در طول چهار دهه از فعالیت خود، تلاش کرده است تا هم در جامعه علمی(ملی و بین‌المللی) و هم در جامعه مردمی پیرامون خود، حضور داشته باشد و از طریق نقش‌آفرینی در آنها بتواند ضمن اثرگذاری، خدمتگزارانی را به ساحت علم و ساحت خدمت به مردم، تقدیم کند. ارتباط دانشگاه و جامعه را می توانید از طریق صفحات زیر دنبال کنید:
 
ارتباط و تعامل دانشگاه با جامعه علمی
دانش آموختگان عضو هیأت علمی سایر دانشگاه ها

 
 دانش‌آموختگان برگزیده در رقابت‌های علمی

 الف) دانش آموختگان برگزیده در جشنواره بین المللی فارابی
                                                                                                   

ز) برگزیدگان جایزه ملی پژوهش‌های برتر روابط فرهنگی بین المللی

همکاری با جامعه علمی بین الملل (منطقه ای)

 
همکاری با جامعه علمی بین الملل (فرامنطقه ای)

 
ارتباط با دانشگاه های جهان

ارتباط و تعامل دانشگاه با جامعه پیرامونی در عرصه های مختلف
 همکاری با سازمان های داخلی

 
دانش آموختگان شاخص مدیریتی  
  
نشانی مطلب در وبگاه معاونت طرح و برنامه:
http://isu.ac.ir/find-10.2911.8532.fa.html
برگشت به اصل مطلب