اداره کل روابط عمومی و بین المللی- اداره تبلیغات و اطلاع‌رسانی
وظایف محوری اداره تبلیغات و اطلاع‌رسانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
۱. تهیه و انتشار محتوای تبلیغی-ترویجی دانشگاه در راستای شناساندن دانشگاه و گسترش ارزش‌های اسلامی
۲. مدیریت تعظیم شعائر
۳. مدیریت نظام اطلاع‌رسانی دانشگاه اعم از تهیه، تولید و نشر اخبار مرتبط با دانشگاه
۴. شناسایی مسائل و ابهامات مطرح شده در مورد دانشگاه و پاسخگویی به آنها 
۵. مدیریت ارتباط با رسانه‌ها
۶. تهیه و توزیع هدایا و نمادهای کلی دانشگاه
۷. مدیریت و همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و شرکت در آنها 
نشانی مطلب در وبگاه اداره کل روابط عمومی و بین المللی:
http://isu.ac.ir/find.php?item=11.1355.4528.fa
برگشت به اصل مطلب