اداره کل روابط عمومی و بین المللی- ارتباط با ما
ارتباط با اداره کل روابط عمومی و بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
دانشگاه امام صادق علیه السلام ۰۲۱-۸۸۰۹۴۰۰۱-۵
دفتر مدیر کل روابط عمومی و بین‌المللی داخلی ۴۹۲-۴۹۳
تلفکس دفتر مدیر کل روابط عمومی و بین‌المللی ۰۲۱-۸۸۰۹۴۹۱۴
شماره داخلی اداره روابط عمومی و تشریفات ۴۹۵-۴۹۶
شماره داخلی اداره تبلیغات و اطلاع‌رسانی ۴۹۴-۴۹۷-۴۹۸
شماره مستقیم دفتر اعزام مبلغ ۰۲۱-۸۸۳۷۰۱۴۱
شماره داخلی دفتر اعزام مبلغ ۳۰۷-۳۰۸
رایانامه(ایمیل) ravabetisu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه اداره کل روابط عمومی و بین المللی:
http://isu.ac.ir/find-11.1361.4439.fa.html
برگشت به اصل مطلب