اداره کل روابط عمومی و بین المللی- اخبار و رویدادها
آزمون های خاص دانشگاه امام صادق علیه السلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه اداره کل روابط عمومی و بین المللی:
http://isu.ac.ir/find-11.1440.11630.fa.html
برگشت به اصل مطلب