اداره کل روابط عمومی و بین المللی- اطلاعیه ها
عناوین جدید گرایش های دوره دکتری دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی تصویب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و به نقل از دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، شورای دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در جلسه مورخ 7 مهرماه نسبت به طرح،‌ بررسی و تصویب نتایج حاصل آمده از پروژه تحقیقاتی بازنگری رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی مقطع دکتری، ‌اقدام نمود. 
نشانی مطلب در وبگاه اداره کل روابط عمومی و بین المللی:
http://isu.ac.ir/find.php?item=11.1925.5230.fa
برگشت به اصل مطلب