دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد- فراخوان و همایش‌ها
سی امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/2 | 
سی امین همایش ملی و یازدهمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با موضوع تکامل زیست بوم صنعت بیمه «تکافل، حکمرانی و فناوری های نوین» روز یکشنبه، ۱۲ آذر، ۱۴۰۲ لغایت دوشنبه، ۱۳ آذر، ۱۴۰۲ توسط پژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سندیکای بیمه گران ایران در شهر تهران برگزار می شود.

محورهای همایش:

۱. هم‌افزایی نوآورانه بیمه و تکافل
۲. نقش بیمه و تکافل در شکوفایی پژوهش، فناوری و آموزش
۳. نقش صنعت بیمه و تکافل در مهار تورم
۴. توسعه بین المللی صنعت بیمه
۵. تکافل، بیمه رایج و مدیریت ریسک
۶. چالش‌های نظارتی و حاکمیت شرکتی در بیمه و تکافل
۷. تکافل خرد و بیمه زندگی
۸. شایستگی‌های سرمایه انسانی در ساختار بیمه و تکافل
۹. بیمه‌های اتکایی و تکافل اتکایی
۱۰. حکمرانی هوشمند صنعت بیمه و تکافل
۱۱. فناوری های نوین در صنعت بیمه و تکافل
برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه کنید. 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد:
http://isu.ac.ir/find-12.1412.12494.fa.html
برگشت به اصل مطلب