دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد- فراخوان و همایش‌ها
سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/22 | 
سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «چالش ها و راهکارهای تحول کشور بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به صورت حضوری و جازی برگزار خواهد شد و مهلت دریافت مقالات، ۳۰ دی ماه سال ۱۴۰۲ می باشد.
برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه کنید.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد:
http://isu.ac.ir/find-12.1412.12602.fa.html
برگشت به اصل مطلب