دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۱۶ | 

پرسنل اداری دانشکده سمت ایمیل شماره همراه
سید فاضل موسوی کارشناس آموزشی  Ssfm2000gmail.com ۰۹۱۲۴۴۸۰۰۸۷
رضا محمدزاده  کارشناس پژوهشی  mohammadzadeh849gmail.com 09352235690
نقی رجبیان کارشناس مسئول 

شماره تماس 88081404 و 9-88094001

داخلی 483 و 485

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد:
http://isu.ac.ir/find.php?item=13.1052.2740.fa
برگشت به اصل مطلب