دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد- لیست مجلات علمی و پژوهشیِ اقتصادی
لیست مجلات علمی و پژوهشیِ اقتصادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 

اقتصاد اسلامی

Iranian Journal of Economic Studies (IJES)

iranian economic reveiw

International Journal of Business and Development Studies

اقتصاد مقداری

اقتصاد کلان

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اقتصاد پولی، مالی

برنامه ریزی و بودجه

اقتصاد و مدیریت شهری

اقتصاد و توسعه منطقه ای

اقتصاد و تجارت نوین

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

پژوهش های پولی - بانکی

برنامه ریزی و توسعه گردشگری

پژوهش‌های آماری ایران

پژوهش‌های اقتصادی ایران

پژوهش‌ها و سیاستهای اقتصادی

پژوهشنامه مالیات

تحقیقات مالی

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

جستارهای اقتصادی

تحقیقات اقتصادی

تحقیقات مدل سازی اقتصادی

پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار

تحقیقات مالی - اسلامی

مدلسازی اقتصادی

سیاست‌گذاری اقتصادی

دانشنامه حقوق اقتصادی

دانش و توسعه

مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران

مطالعات اقتصاد بین الملل(International Economics Studies )

مطالعات اقتصاد انرژی

مطالعات اقتصاد اسلامی

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

معرفت اقت صاد اسلامی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد:
http://isu.ac.ir/find.php?item=13.1086.2780.fa
برگشت به اصل مطلب