دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- نشریات علمی
نشریات دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
http://smt.journals.isu.ac.ir http://ifr.journals.isu.ac.ir http://rmg.journals.isu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.1288.5032.fa
برگشت به اصل مطلب