دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- رویدادهای پژوهشی
اطلاعیه دفاع پایان‌نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.1291.5100.fa
برگشت به اصل مطلب