دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- گروه مدیریت مالی
دکتر محمد حسین قوام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 
آقای دکتر محمدحسین قوام دارای مدرک دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از همان دانشگاه هستند.

حوزه ­های مطالعاتی و پژوهشی ایشان عبارتند از: بانکداری اسلامی، بانکداری اسلامی، مدیریت اسلامی

پیام نگار استاد: ghavamisu.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 579
اتاق 616
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.539.2674.fa
برگشت به اصل مطلب