دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- گروه مدیریت مالی
دکتر محمد توحیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 
آقای دکتر محمد توحیدی دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(علیه السلام) هستند.

حوزه ­های مطالعاتی و پژوهشی ایشان عبارتند از: مدیریت اسلامی، بازار سرمایه اسلامی، بانکداری اسلامی، طراحی ابزارهای تامین مالی و پوشش ریسک اسلامی، نظارت شرعی در نهادهای مالی اسلامی و بررسی فقهی معاملات سهام

پیام نگار استاد: mo.tohidiisu.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 583
اتاق 613
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.539.2695.fa
برگشت به اصل مطلب