دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- گروه مدیریت مالی
دکتر حسین حسن زاده سروستانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 
آقای دکتر حسین حسن زاده سروستانی دارای مدرک دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(علیه السلام) هستند.

حوزه ­های مطالعاتی و پژوهشی ایشان عبارتند از: مدیریت اسلامی، مالی اسلامی، مالی رفتاری

پیام نگار استاد: h.hasanzadehisu.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 580
اتاق 615
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.539.2696.fa
برگشت به اصل مطلب