دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- گروه مدیریت مالی
دکتر محمد طالبی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 
آقای دکتر محمد طالبی دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران هستند.

حوزه ­های مطالعاتی و پژوهشی ایشان عبارتند از: نظام مالی اسلامی، بانکداری اسلامی، بانکداری متعارف، ضمانت و بیمه سپرده ها

پیام نگار استاد: mtalebiisu.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 579
اتاق 616
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.539.2699.fa
برگشت به اصل مطلب