دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی
دکتر اسدالله گنجعلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آقای دکتر اسدالله گنجعلی دارای دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه امام صادق (علیه السلام) هستند.

حوزه های مطالعاتی و پژوهشی ایشان عبارتند از: مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، مدیریت عملکرد و فرآیند های سازمانی

پیام نگار استاد: ganjaliisu.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 577
اتاق 618
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.541.4222.fa
برگشت به اصل مطلب