دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی
دکتر نادر جعفری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آقای دکتر نادر جعفری دارای دکتری رشته فرهنگ و ارتباطات-گرایش سیاست گذاری از دانشگاه امام صادق(علیه السلام) و کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی از همان دانشگاه هستند.

حوزه های مطالعاتی و پژوهشی ایشان عبارتند از: سیاست گذاری عمومی در فرهنگ و ارتباطات، جامعه شناسی سازمان ها، تبلیغات تجاری، ارتباطات، نظریه ها و فرایند ارتباطات سازمانی و مدیریت گردشگری

پیام نگار استاد: jafariisu.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 575
اتاق 612
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.541.4260.fa
برگشت به اصل مطلب