دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی
دکتر رضا بنی اسد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آقای دکتر رضا بنی اسد دارای دکتری تخصصی مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد پیوسته مدیریت بازرگانی از دانشگاه امام صادق(علیه السلام) هستند.

حوزه های مطالعاتی و پژوهشی ایشان عبارتند از: مدیریت استراتژیک، فناوری اطلاعات و روش تحقیق

پیام نگار استاد: baniasadisu.ac.ir

شماره تلفن: داخلی 576
اتاق 611
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.541.4264.fa
برگشت به اصل مطلب