دانشکده معارف اسلامی و مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی
معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت از بدو تاسیس، حوزه بازرگانی و کسب وکار را یکی از زمینه های اصلی فعالیت خود تعریف نمود و با ایجاد گرایش بازرگانی با رویکردی تلفیقی، ماموریت خود را در این حوزه تحقق کسب و کار اسلامی قرار داد. در سال های آغازین شکل گیری این گرایش، تمام تلاش گروه بازرگانی دانشکده با حضور اساتید صاحب نام کشور، صرف آموزش و تربیت افرادی شد که گروهی از آنها با حضور در کسب و کارهای مختلف، به بدنه اجرایی سازمان ها در حل مسایل با رویکرد دینی کمک نمودند و گروهی دیگر با حضور در موسسات آموزش عالی و پژوهشی، زمینه ساز حرکت به سمت تولید محتوای علمی در حوزه بازرگانی و تربیت پژوهشگران شدند.

در این سال ها، گروه بازرگانی دانشکده، با ارائه بسته متنوعی از دروس رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، یکی از مجموعه های منحصر به فرد در میان گروه های بازرگانی کشور بوده و هست که حوزه نگرشی، دانشی و مهارتی گسترده ای را پوشش داده است. گروه در چند سال گذشته، با پژوهش‌های گسترده در زمینه بررسی وضعیت رشته بازرگانی در ایران و جهان، بازمهندسی در محتوای رشته را در برنامه خود قرار داد و با بازنگری دروس این رشته و طراحی برنامه درسی، مرحله جدیدی را در پیش رو دارد.


در حال حاضر، رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، علاوه بر دروس عمومی، پایه معارف اسلامی و مدیریت، مشتمل بر دروس تخصصی در پنج زیرگرایش اصلی مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازاریابی، مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت فناوری اطلاعات است. همه دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی، به غیر از دروس عمومی و پایه معارف اسلامی و مدیریت، از هر پنج زیرگرایش مذکور، سه درس تخصصی را به منظور آشنایی بیشتر می گذرانند و در مقطع کارشناسی ارشد علاوه بر پنج درس پایه مدیریت بازرگانی، شش درس تخصصی را با انتخاب یکی از پنج زیرگرایش می گذرانند. این برنامه در دانشجویان رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی، این شایستگی را ایجاد می کند که علاوه بر امکان استفاده از معارف اسلامی به منظور تولید محتواهای تلفیقی و شناخت گستره دانش مدیریت و مدیریت بازرگانی،  به صورت عمیق نیز در یکی از زیرگرایش‌های بازرگانی، صاحب دانش و مهارت کاربردی و تخصصی شوند.  

 
​​
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و مدیریت:
http://isu.ac.ir/find.php?item=14.541.4266.fa
برگشت به اصل مطلب