دانشکده معارف اسلامی و حقوق- آیین‌نامه‌ها و کاربرگ‌ها
آیین‌نامه‌ها و کاربرگ‌های تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آیین‌نامه‌ها:

 • آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته
 • آیین‌نامه دکتری ورودی‌های ۸۹ تا ۹۴
 • آیین‌نامه دکتری ورودی‌های ۹۵ به بعد
 • آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی‌های ۸۸ تا ۹۳
 • آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی‌های ۹۴ به بعد
 • آئین‌نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آن‌ها
 • شیوه‌نامه ارتقاء گروه پذیرش دانشجویان دکتری دانشگاه
 • مصوبه شورای دانشکده جهت ارسال طرح پژوهشی پایان‌نامه به اعضای گروه‌های آموزشی
 • دستورالعمل اجرایی اخذ واحد، تصویب و ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد- قابل اجرا از ۱۳۹۶/۶/۱
 • دستورالعمل تنظیم و ساخت آثار علمی و پژوهشی دانشجویان (پایان‌نامه/رساله مقطع کارشناسی ارشد/دکتری)
 • دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی
 • مصوبه شورای دانشکده جهت ارسال طرح پژوهشی پایان‌نامه به اعضای شورای تحصیلات تکمیلی


کاربرگ‌ها:

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معارف اسلامی و حقوق:
http://isu.ac.ir/find.php?item=15.304.4791.fa
برگشت به اصل مطلب