مرکز آموزش زبان- اطلاعات تماس
مرکز آموزش زبان اطلاعات تماس با مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/9 | 
تلفن: 88094001(021) داخلی 304
نمابر: 88093484(021)
نشانی الکترونیک مرکز: WWW.End.isu.ac.ir
نشانی الکترونیک دانشگاه: WWW.isu.ac.ir
پست الکترونیک مرکز: ISULC@isu.ac.ir
پست الکترونیک دانشگاه: ISU@isu.ac.ir
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، مرکز آموزش زبان
صندوق پستی: 159-14655
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش زبان:
http://isu.ac.ir/find.php?item=18.793.2598.fa
برگشت به اصل مطلب