اداره فناوری اطلاعات- فرآیندها
فرآیند رفع اشکال از سامانه ITIL (گاما)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۵ | 
سامانه مدیریت تجهیزات فناوری اطلاعات به منظور تهیه شناسنامه تجهیزات فناوری اطلاعات موجود در هر واحد، تهیه شده است. در صورت ارائه درخواست جدید و یا ایجاد اشکال در عملکرد سیستم، با توجه به فوریت اشکال، بین یک ساعت تا یک هفته، ایجاد درخواست جدید و یا رفع اشکال به طول می انجامد و چنان که نیاز به تغییر ساختاری باشد، تهیه پروپوزال و اضافه کردن قسمت جدید بین یک ماه تا ۶ ماه یا بیشتر، زمان نیاز دارد.
نشانی مطلب در وبگاه اداره فناوری اطلاعات:
http://isu.ac.ir/find.php?item=20.746.6201.fa
برگشت به اصل مطلب