گروه تخصصی سلامت و اخلاق پژوهش- پیگیری تخلف پژوهشی
پی گیری تخلفات پژوهشی ثبت و اعلام شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/16 | 
برای پی گیری ثبت و اعلام تخلفات پژوهشی در دانشگاه امام صادق(ع)که قبلا در سامانه تخلفات پژوهشی، فرایند آن را انجام داده اید، بر روی پیوند زیر کلیک کنید و سپس کدرهگیری، رمز را وارد کنید
نشانی مطلب در وبگاه گروه تخصصی سلامت و اخلاق پژوهش:
http://isu.ac.ir/find.php?item=27.1605.4758.fa
برگشت به اصل مطلب