دانشگاه در عرصه بین الملل- رویدادهای بین‌المللی
گواهی مشارکت در برگزاری هفته علمی فرهنگی چین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 

ضمن تشکر از دانشجویانی که در برگزاری هفته علمی فرهنگی چین با معاونت پژوهش و فناوری مشارکت داشته اند به اطلاع می رساند گواهی های دانشجویان بر اساس فهرست فوق آماده شده است، لذا لطفاً جهت دریافت این گواهی ها به اداره تعاملات و همکاری های علمی بین المللی مراجعه فرمایید.
 
  • حسین طهمورث 
  • محمد مهدی آقا محسنی 
  • علیرضا تقی پور
  • پیمان حسنی
  • مصطفی کوشکی 
  • احسان امینی باغبادرانی 
  • محمد امین قاسمی پیربلوطی 
  • رضا توکلی
  • امیر حسین عر‌بپور

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه در عرصه بین الملل:
http://isu.ac.ir/find.php?item=29.1693.5699.fa
برگشت به اصل مطلب