دانشگاه در عرصه بین الملل- سفرهای علمی بین‌المللی دانشجویان
سال 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
سال 1397

دانشکده معارف اسلامی ومدیریت
مصطفی بلادیان
باکو-آذربایجان

دانشکده معارف اسلامی و.......
امیر محمد اسماعیلی
ترکیه 

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
سید محمدجواد میرطاهر
دبی-امارات

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
احمد محمدی پور
لبنان

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
محمد رضا رضایی شهرکی
ترکیه

 دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
طاها نجاتی
ترکیه

 دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
احسان امینی
ترکیه

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
اسماعیل موسوی
ترکیه

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
محسن ذوالفقاری
ترکیه

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
داوود طالقانی
ترکیه
 
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
بردیا عطاران
ترکیه
 
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
محمد جواد بادین فکر
ترکیه

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
مجتبی حسینی فهرجی
لبنان
  
 
دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
 امیرمحمد اسماعیلی
سوئیس
 
سید محمدرضا آذر کسب
بلژیک
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه در عرصه بین الملل:
http://isu.ac.ir/find.php?item=29.1722.5233.fa
برگشت به اصل مطلب