دانشگاه در عرصه بین الملل- جایگاه ایران در جاده ابریشم نوین
جایگاه ایران در جاده ابریشم نوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 


جایگاه ایران در جاده ابریشم نوین
 سخنرانان: خانم دکتر هایجی یو(متخصص پروژه جاده ابریشم نوین و حکومتداری جهانی از دانشگاه فودان چین)، آقای دکتر لیژو سان(عضو هیات علمی دانشگاه پکن) آقای سجاد طالبی(فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانشجوی دکترای دانشگاه فودان از شانگهای چین)
دبیر علمی: دکتر محمدحسن خانی (عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی وعلوم سیاسی)
برگزار کننده: انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و علوم سیاسی


از ویژگیهای قابـل تامل این جلسـه کـه به زبان انگلیسی برگزار شد این بود که بصورت میـزگرد سـه جـانبـه و ویدئـوکنفرانـس میان دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه پکن و دانشگاه شانگهای برگزار شد.
در ابتدای جلسه، آقای دکتر خانی در مقدمه کوتاهی به تحولات کنونی در عرصه بینالملل و اهمیت چین اشاره کرده و بیان داشتند که به اعتـقـاد برخـی اندیشـمندان، جنـگ جهانی سوم اقتصادی است و ایران و چین میتوانند نقشهای مهمی در این جنگ داشته باشند. ایشان همچنین عنوان داشتند که احیای جاده ابریشم موجب تقویت همکاریهای اقتصادی میان دو کشور میشود و میتواند بر چالشهای امنیتی در منطقه، همچون حضور گروههای تروریستی به ویژه در مرز ایران و پاکستان تاثیر مثبت بگذارد. در ادامه هر کدام از میهمانان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص جاده ابریشم نوین و نقش آن در تعاملات بینالمللی پرداختند. از جمله موضوعات مورد بحث به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
- روابط ایران و چین بسیار جامع است و تنها محدود به عامل انرژی نیست.
- ابتکار جاده ابریشم میتواند نقش مهمی را در افزایش این مشارکت در آینده ایفا نماید. میزان و تاثیرگذاری نقش ایرانیها در کمربند جادهابریشم، بستگی به ظرفیتهای کشورمان مخصوصا در حوزه حمل و نقل ریلی، ظرفیتهای بندرگاهی و خطوط لوله انرژی است.
- طرف ایرانی نیاز به شناخت سیاست چین دارد و کمربند راه ابریشم و استفاده از فرصتهای مناسب برای پیشبرد منافع خود است.
- ایالات متحده عامل مهمی در رابطه ایران و چین است و خواستار ایجاد مانع و محدود کردن گستره این رابطه است.
- اصول اولیه چین در سیاست خارجی این است که با همه دوست باشد و با هیچکس دشمن نباشد. برای چین ایران، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی همگی در امنیت و پیشبرد منافع چین و اجرای کمربند ابریشم مهم هستند.
در ادامه خانم یو نیز به بیان مطالب زیر پرداختند:
- کمربند راه ابریشم میتواند باعث توسعه مشارکت ایران و چین در زیرساختهای انرژی، حمل و نقل و بخش ارتباطات شود.
- چین و ایران هر دو مخالف یکجانبهگرایی ایالات متحده و خواستار جهانی چندجانبه هستند. در همین راستا چین از برجام حمایت میکند.
- ایران برای چین اهمیت دارد، نه فقط بخاطر اینکه این کشور از ایران انرژی وارد میکند، بلکه بخاطر اینکه بیش از 50 درصد از نفت چین از تنگه هرمز میگذرد.
- هر میزان ایالات متحده در مقابل چین بایستد و بر این کشور فشار بیاورد، چین به ایران و روسیه نزدیکتر میشود.
- چین خواستار توسعه رابطهاش با ایران برپایه همکاری بردبرد و منافع و احترام متقابل است.
در پایان جلسه دانشجویان سوالات خود را با میهمانان جلسه مطرح کردند که به برخی از مهمترین آن ها اشاره خواهیم کرد:
-آیا امکان شکلگیری اتحاد ایران، روسیه، چین در برابر غرب وجود دارد؟ آقای طالبی به ضرب المثلی چینی اشاره نمودند که بیان میداشت: «با همه دوست باش و با هیچکس دشمن مباش». لذا چینیها سعی دارند حتیالامکان از ایجاد چالش جلوگیری کنند و چنین ائتلافی ممکن  است حساسیت برانگیز و چالشزا باشد.
- آیا چین برای ایران نقش ویژهای در نظر گرفته و یا ایران نیز مانند سایر کشورها است؟ که آقای طالبی بر ظرفیت کشورها در مبادلات اقتصادی تاکید کردند. آقای خانی نیز بیان داشتند که ما باید هوشیارانه  عمل کنیم و توانایی ما میتواند در میزان بهادادن به ما تعیین کننده باشد.
 در پایان آقای خانی از اساتید  برای حضور در ایران دعوت کردند.
 

  
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه در عرصه بین الملل:
http://isu.ac.ir/find.php?item=29.1868.4992.fa
برگشت به اصل مطلب