دانشگاه در عرصه بین الملل- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
ایران، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، معاونت پژوهش و فناوری ،دفتر ارتباطات و همکاری‌های علمی بین‌المللی
صندوق پستی: 159-14655
کدپستی: 1465943681
پست الکترونیک: isuinternational2gmail.com
تلفن: 88370143
دورنگار: 88370143
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه در عرصه بین الملل:
http://isu.ac.ir/find.php?item=29.1909.5123.fa
برگشت به اصل مطلب