دانشگاه در عرصه بین الملل- سال 1398
سال 1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
سال 1398

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
محمدرضا کوهکن
سوریه

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
احسان امینی باغبادرانی
ترکیه 

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
احمدرضا رحمانیان
جمهوری آذربایجان

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
محسن ذوالفقاری
جمهوری آذربایجان

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
امیررضا عباس‌زاده
جمهوری آذربایجان

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
داوود طالقانی
جمهوری آذربایجان

دانشکده معارف اسلامی 
محمد حسین محمدی
عمان

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
احمد نوروزی
امارات متحده عربی

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
آقای امیر محمد اسماعیلی
ترکیه

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
وطن‌دوست
مجارستان
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه در عرصه بین الملل:
http://isu.ac.ir/find.php?item=29.1922.5232.fa
برگشت به اصل مطلب