دانشگاه در عرصه بین الملل- مخزن بازدید اساتید خارجی
بررسی راههای گسترش تعاملات آکادمیک با جامعه علمی کشور افغانستان بررسی راههای گسترش تعاملات آکادمیک با جامعه علمی کشور افغانستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 


در جلسه ای که روز دوشنبه مورخ 20 آبان ماه 1398 در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق علیه السلام و با حضور مسئولین معاونت پژوهش دانشگاه و آقای دکتر نوروزی معاون مرکز مطالعات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و آقای سعیدی رئیس اتحادیه ناشران افغانستان برگزار شد طرفین به بررسی راههای گسترش تعاملات آکادمیک با جامعه علمی کشور افغانستان پرداخته شد. در این جلسه آقای دکتر نعمتی مدیرکل پژوهش دانشگاه امام صادق علیه السلام با اشاره به اشتراکات فراوان میان دو کشور برادر، بر لزوم تعمیق همکاری های علمی و پژوهشی میان جامعه علمی دو کشور تاکید کرد.
درادامه آقای کاویان مدیر دفتر توزیع و نشر درخصوص ایجاد نمایندگی فروش کتب دانشگاه امام صادقعلیه السلام در افغانستان مطالبی را ارائه کردند. آقای روحانی سرپرست اداره همکاری ها و ارتباطات علمی بین المللی نیز با اشاره به پیشینه همکاری های علمی میان دانشگاه امام صادق علیه السلام با دانشگاه های افغانستان، ظرفیت های همکاری علمی میان دو کشور را بسیار زیاد دانست. در ادامه مقرر اداره همکاری ها و ارتباطات علمی بین المللی نسبت به آماده سازی برنامه های عملیاتی برای سال جاری در محورهای چاپ پایان نامه های مرتبط با کشور افغانستان، برگزاری کارگاه های دانش افزایی، چاپ نسخه افغانستانی برخی از کتب دانشگاهی و همچنین ارائه بورسیه به دانشجویان افغانستانی اقدام نماید.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه در عرصه بین الملل:
http://172.16.160.52/find.php?item=29.2021.5441.fa
برگشت به اصل مطلب