هسته پژوهشی مطالعات فلسفه سیاسی- معرفی هسته
درباره هسته

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/29 | 
فلسفه سیاسی به‌واسطه نقش بنیادین خود در حوزه دانش سیاسی، نقش ویژه‌ای در تحول‌ علوم سیاسی ایفا می‌کند. با این‌حال در سالیان اخیر، تلاش مستمری برای تربیت دانشجویان مستعد جهت قدم برداشتن در این وادی، صورت نگرفته است. هسته فلسفه سیاسی با توجه به این امر، از ابتدای سال تحصیلی 97-96 برنامه آموزشی و تربیتی خویش را آغاز نمود. هرچند برنامه‌های هسته فلسفه سیاسی بر دانشجویان کارشناسی متمرکز است اما دایره فعالیت‌های آن تا مقطع دکتری، گسترده می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه هسته پژوهشی مطالعات فلسفه سیاسی:
http://172.16.160.52/find.php?item=34.2033.5812.fa
برگشت به اصل مطلب