معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- ارتباط با ما
ارتباط با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 

ارتباط با ما


 
ارتباط با معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : از طریق دفتر معاونت
شماره تلفن دانشگاه :   5 - 88094001 داخلی 212- 213
نمابر : 88094642
 
نشانی : تهران ، بزگراه شهید چمران ، پل مدیریت ، دانشگاه امام صادق(علیه السلام) ، 
 ساختمان مرکزی
صندوق پستی:
 159- 14655 

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://isu.ac.ir/find.php?item=6.897.2689.fa
برگشت به اصل مطلب