معاونت پژوهش و فناوری- اهم حوزه های پژوهشی دانشگاه
فقه حکومتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 
 • کتا ب ها
 1. امام خمینی(ره) و مسئله حفظ نظام: چالش عملی حفظ نظام اسلامی با موازین دینی/ تالیف رحیم کازرونی‌سعدی ، ۱۳۹۴ .
 2. حکایت حکومت / پدیدآورنده محمد ثنائی‌فر ؛ به اهتمام مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ؛ ؛ ویراستار مهدی محدثی. ۱۳۹۳ .
 3. سیاست علوی‏: مروری بر سیاست و حکومت در نهج البلاغه/‏ محسن اسماعیلی‌، ۱۳۹۷ .
 4. عهدنامه امیر(ع): جان‌مایه خرد معنوی در حکم‌رانی و سنت انبیاء/ علی‌اصغر پورعزت ، ۱۳۹۰ .
 5. قانون و قانونگذاری در آراء اندیشمندان شیعه/ به اهتمام محمدجواد جاوید ، ۱۳۸۹
 6. مسئولیت‌های متقابل حکومت اسلامی و مردم در نهج‌البلاغه/ تالیف فرزاد جهان‌بین؛ کاری از دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق (ع ) ، ۱۳۸۹ .
 
 • پایان نامه ها
 1. اجرای حدود شرعیه در عصر غیبت با تأکید بر آرای میرزای قمیرحمه اله علیه و امام خمینی رحمه اله علیه/ مهدی قلی نژاد شام اسبی ، ۱۳۹۲ ، کارشناسی ارشد .
 2. بررسی امکان اعدام به مثابه کیفر تعزیری از منظر فقهای امامیه/ حبیب حاجتمند ، ۱۳۹۶ ،کارشناسی ارشد ، الهیات، معارف اسلامی و ارشاد .
 3. ‏بررسی تطبیقی مصالح مرسله و مصالح حکومتی/ شهرام شادروان ، ۱۳۷۸ ، کارشناسی ارشد ، الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
 4. ‏بررسی جایگاه مصلحت با تکیه بر آرای فقهی حضرت امام خمینی (ره)/ محمدرضا گرگانی ، ۱۳۹۷ ، کارشناسی ارشد ، الهیات، معارف اسلامی و ارشاد .
 5. ‏بررسی رابطه جرم و گناه در فقه و حقوق امامیه/محمد سرچاهی ، ۱۳۹۲ ، کارشناسی ارشد ، الهیات ، معارف اسلامی و ارشاد .
 6. بررسی فقهی تبلیغات تجاری/ سعید پورصیامی ، ۱۳۹۷ ، کارشناسی ارشد .
 7. بررسی فقهی مرور زمان در امور مدنی/ امین ناصری ، ۱۳۹۱ ، کارشناسی ارشد ، الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
 8. پیوند اعضا در آیینه فقه همراه با بررسی مرگ مغزی/ علی پورجواهری ، ۱۳۸۳ .
 9. تحلیل فقهی کارکردهای فرهنگی و ارتباطی شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و سیاست های پیشنهادی برای جمهوری اسلامی ایران/ مصطفی طاهری ، ۱۳۹۵ ، کارشناسی ارشد ، معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات
 10. تحلیلی بر نظریه های مربوط به احکام حکومتی در فقه امامیه/ علی حسینی ، ۱۳۸۰ ، دکتری ، الهیات، معارف اسلامی و ارشاد .
 11. تفاوت‌های فقه فردی و فقه حکومتی؛ بررسی عناصر «تکلیف»، «موضوع» و «مکلّف» در فقه حکومتی/ علی خلف خانی ، ۱۳۹۶ ، کارشناسی ارشد ، الهیات، معارف اسلامی و ارشاد .
 12. جایگاه مصلحت در حکومت اسلامی با تاکید بر دیدگاه شیعه/ اصغر افتخاری ، ۱۳۸۲ ، دکتری
 13. جایگاه مرزهای جغرافیایی در نظریه ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ حامد کرمی، ۱۳۸۹ .
 14. جایگاه نهج البلاغه در فقه امامیه/ مهدی سیاوشی ، ۱۳۸۹ ، کارشناسی ارشد ، الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
 15. ‏روش‌شناسی فقه حکومتی/ سیدمهدی مرتضوی نژاد ،۱۳۹۷ ، کارشناسی ارشد ، الهیات، معارف اسلامی و ارشاد .
 16. سیاست دینی و نظم سلطانی با تاکید بر اندیشه سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه/ نجف لک زایی ، ۱۳۸۲ ، دکتری
 17. فقه حکومتی: (درآمدی بر ماهیت، اصول و منطق نظری)/ تالیف بهنام طالبی‌طادی ، ۱۳۹۷ ، فلسفه و الهیات
 18. قاچاق ارز در رویه قضایی ایران/ امیر حسین خسروآبادی ، ۱۳۹۷ .
 19. مبانی، اهداف و آثار درجه بندی مجازات های تعزیری و میزان کارآمدی آن در رویه قضایی/ محمدمهدی میرزایی ازندریانی ، ۱۳۹۶ ، کارشناسی ارشد .
 20. مبانی‌ فقهی‌الزام‌غیرمسلمانان‌به‌حجاب‌درحکومت اسلامی/ مصعب سمیع، ۱۳۸۹ ، کارشناسی ارشد ، الهیات، معارف اسلامی و ارشاد . 
 21. ‏ مبانی فقهی نهادینه‌سازی شعائر دینی مطالعه موردی حجاب در جمهوری اسلامی ایران/ مهران شباهنگ ، ۱۳۸۸ .
 22. مطالعه حقوقی- جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)/ احسان بابایی ، ۱۳۸۳ ، کارشناسی ارشد ، معارف اسلامی و حقوق .
 • مقالات
 1. بررسی منطق موضوع شناسی فقه سنتی در موضوعات مستحدثه / محسن سعیدی ابواسحاقی ، پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی) ، دوره ۴، شماره ۸، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۲۷-۱۴۶ .
 2. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های نظریات حوزه فقه حکومتی / عبدالله امیدی فرد؛ علی خلف خانی ، پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی) ، دوره ۴، شماره ۸، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۲۷-۵۰ .
 3. تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی با توجه به واقعیت‌های تقنینی / احمدعلی قانع؛ محمد پورکیانی؛ محمدرضا فتح اله بیاتی ، دین و ارتباطات ، دوره ۲۳، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۳۷-۱۶۶ .
 4. تحلیلی فقهی بر حمایت از غیرنظامیان در جنگ‏ها و مخاصمات مسلحانه / محمدحسن شیخ محمدی ، پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی) ، دوره ۲، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۲، صفحه ۸۱-۱۰۰ .
 5. تفاوت های فقه فردی و حکومتی از منظر شناخت «موضوع»، «تکلیف» و «مکلف" / محمدجواد حیدری خراسانی؛ محمد نوذری فردوسیه؛ علی خلف خانی ، پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی) ، دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۱۰۹-۱۲۴ .
 6. جریان شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه / اصغرآقا مهدوی؛ سید یوسف علوی وثوقی؛ علی خلف خانی ، پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی) ، دوره ۶، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۹۶، صفحه ۷۱-۹۶ .
 7. حکومت و جمع آوری زکات با تأکید بر نظر امام خمینی(ره) / قدرت الله نیازی؛ علی زبرجدی مشفق ، پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی) ، دوره ۳، شماره ۵، پاییز ۱۳۹۳، صفحه ۷۵-۹۶ .
 8. روش‌شناسی فقه حکومتی / سید مهدی مرتضوی نژاد؛ سید محمدمهدی میرباقری ، پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی) ، دوره ۵، شماره ۱۰، بهار ۱۳۹۶، صفحه ۱۱۹-۱۴۷ .
 9. فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره) / محسن اسماعیلی؛ میلاد قظبی ، پژوهش‌ نامه حقوق اسلامی ، دوره ۱۴، شماره ۳۸، بهار ۱۳۹۳، صفحه ۵-۲۹ .
 10. قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد / خلیل الله احمدوند؛ زهرا سپهوند ، پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی) ، دوره ۳، شماره ۵، پاییز ۱۳۹۳، صفحه ۹۷-۱۲۰ .
 11. مسائل فقه سیاسی / دکتر نجف لک‏زایی ، دانش سیاسی ، دوره ۶، شماره ۱، بهار ۱۳۸۹، صفحه ۱۲۷-۱۵۰ .
 12. نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام / محمود کریمی؛ سلمان مرتضوی ، دانش سیاسی ، دوره ۹، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲، صفحه ۶۳-۷۴ .
 13. نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران / محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف ، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی ، دوره ۱۳، شماره ۳۵، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۷۳-۹۴ .
 14. نقش سیاسی بازار: تحلیل تحوّلات دهه اول جمهوری اسلامی ایران / دکتر علی محمد حاضری؛ مهدی حسین زاده فرمی ، دانش سیاسی ، دوره ۷، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۰، صفحه ۶۵-۹۰ .
 15. نگاهی دیگر به قاعده لاضرر / اصغرآقا مهدوی ، پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی) ، دوره ۳، شماره ۶، بهار ۱۳۹۴، صفحه ۱۲۳-۱۴۱ .
 16. واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات / حبیب حاجتمند؛ عبدالله حبیبی منش ، پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی (پژوهش‌نامه فقهی) ، دوره ۴، شماره ۸، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۹۳-۱۲۶ .
 17. وظایف مجلس و شرایط و قلمرو قانونگذاری از منظر مرحوم آخوند خراسانی(ره) / محمد صادق کوشکی؛ اسماعیل آجرلو ، پژوهش‌نامه حقوق اسلامی ، دوره ۹، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۸۷، صفحه ۱۹۳-۲۳۱ .
 
 • چندرسانه ای
 1. بایسته های سیاستگذاری پیشگیرانه در حکومت اسلامی [رسانه] ؛ ؛ سلمان عمرانی ، ۱۳۹۲ .
 2. بررسی و مفهوم حاکمیت در اسلام با رویکرد سیستمی [رسانه]؛ غلامرضا مصباحی مقدم ، ۱۳۸۷ .
 3. حکومت امام علی (ع) [رسانه] ؛ دلشاد تهرانی ، ۱۳۸۳ .
 4. فقه حکومتی (۱۳۹۳/۰۲/۳۰) [رسانه] ؛ محسن اراکی ، ۱۳۹۳ ، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
 5. ‏کرسی آزاد اندیشی با موضوع فقه حکومتی (۱۳۹۳/۱۰/۰۸) [رسانه] ؛ اصغرآقا مهدوی، احمدعلی قانع ،۱۳۹۳. 
 6. کرسی آزاد اندیشی با موضوع فقه حکومتی (۱۳۹۳/۱۰/۱۱) [رسانه] ؛ سید احسان رفیعی علوی، رضا اسلامی ، ۱۳۹۳ .
 7. نشست خبری دومین همایش ملی فقه حکومتی و تحلیل ار سه دهه تلاش علمی آیت الله مهدوی کنی [رسانه] ؛ حسینعلی سعدی، مصطفی میرلوحی ،  ۱۳۹۶ .
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://isu.ac.ir/find-9.1525.4577.fa.html
برگشت به اصل مطلب